Privacy Statement Auto C.A. Bakker Dirksland B.V.

Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Auto C.A. Bakker Dirksland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62152564, statutair gevestigd aan de Nijverheidsweg 2 te Dirksland, bereikbaar op telefoonnummer 0187-605055 en per mail op info@autobakkerdirksland.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en doel
Voornaam en/of achternaam - Contact opnemen / Mailings versturen / Facturatie
Geslacht - Contact opnemen / Mailings versturen / Facturatie
Mailadres - Contact opnemen / Mailings versturen / Facturatie
Adres – Mailings versturen / Facturatie
Telefoonnummer - Contact opnemen

Rechtsgronden

Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (I) toestemming en/of (II) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.
Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie ‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website of op de balie, geldt dat die gedurende zeven jaren bewaard worden.
Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. op 0187-605055 of info@autobakkerdirksland.nl. Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Auto C.A. Bakker Dirksland B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

U vindt ons in Dirksland

Komt u gerust eens langs, wij staan u graag te woord en altijd voor u klaar. U kunt een afspraak maken of gewoon binnen lopen.

Auto Bakker Dirksland
Nijverheidsweg 2
DIRKSLAND

0187 605 055
info@autobakkerdirksland.nl

Voor meer contactinformatie kunt u terecht op onze contactpagina.